Exposeren?
Neem contact op met filip.cossement@fcomedia.be, +32 (0)56 77 13 10

FM-Day is een organisatie van IFMA in samenwerking FM-Magazine.

 

 

 

 

 

Programma IFMA-Congres 

09:00 - 10:00 O N T V A N G S T
TAAL TYPE NEDERLANDS FRANS
10:00 - 11:00 Soft Flash FM-audit
Joakim Van Gasse - AREMIS

Un environnement de travail innovant: moteur pour l'échange de connaissances dans l'organisation
Anton Maes - BRAINMOVE

Nous étudions la relation entre l'environnement de travail et l’échange de connaissances.  Nous partons des principes de base du développement stratégique du milieu du travail et établissons un lien avec la gestion de la connaissance et le développement.  Nous étudions les caractéristiques d’un environnement de travail dans lequel la liberté de choix est centrale et sert de moteur pour optimiser le développement de la collaboration.  Nous établissons un lien avec le nouveau monde du travail et examinons l’impact des infrastructures, de la gestion des données et du comportement humain.

  Hard Vastgoed duurzaam beschermen en opfrissen
Gregoir Nieuwenhuyse - COLORPROTECT

Een façade die begint te verweren, hoe pak je dat eigenlijk aan?  Het is een beetje vergelijkbaar met de tandarts die net een gaatje heeft ontdekt.  Niet leuk!  Maar geen zorg, in deze uiteenzetting leer je om een eerste analyse te maken van gevelbekleding, glaswanden, en buitenschrijnwerk.  Wat is er aan de hand, wat kan je doen om dit te voorkomen, waar moet je extra op letten bij het dagdagelijkse onderhoud, of bij het ontwerp van het gebouw? Welkom!

Consommation énergétique intelligente
Marcel Laes - CIMPRO

Les immeubles consomment inutilement trop d'énergie.  Trop d'immeubles consomment inutilement trop d'énergie et bien des économies sont possibles.  Le simple fait de télésurveiller les paramètres thermiques essentiels d'un bâtiment et de réguler de façon optimale les installations permet rapidement d'économiser annuellement des milliers d'euros.  En intégrant des logiciels intelligents, les gestionnaires d'immeubles peuvent grandement économiser sans compromis vis-à-vis des utilisateurs.

11:00 - 11:30 P A U Z E 
11:30 - 12:30 Soft De innovatieve werkomgeving als motor voor kennisuitwisseling in de organisatie
Anton Maes - BRAINMOVE

We onderzoeken de relatie tussen de werkomgeving en de kennisuitwisseling. We vertrekken vanuit de basisprincipes van de strategische werkplekontwikkeling en maken de koppeling met kennisbeheer en ontwikkeling. We bestuderen de eigenschappen van een werkomgeving waarin keuzevrijheid centraal staat en wordt gebruikt als een motor om de ontplooiing van onze samenwerking te optimaliseren. We leggen de link met het nieuwe werken en bekijken de impact van infrastructuur, databeheer en menselijk gedrag.

Flash FM-audit
Bart D'Heer - AREMIS
Hard Slim energieverbruik
Marcel Laes - CIMPRO

Gebouwen gebruiken onnodig veel energie.  Veel gebouwen verbruiken onnodig veel energie en kunnen fors besparen.  Door de belangrijkste thermische parameters van een gebouw op afstand te monitoren en de installaties optimaal in te regelen kunnen jaarlijks al gauw tienduizenden euro’s worden gewonnen.  Door de inzet van slimme software kunnen gebouwbeheerders veel energie besparen, zonder dat de gebruiker moet inboeten op comfort.

Protéger et rafraîchir la façade de votre bien immobilier de manière dubable
Gregoir Nieuwenhuyse - COLORPROTECT

Une façade qui commence à se détériorer, comment l'affronter?   C'est un peu similaire au dentiste qui vient de découvrir un trou. Pas amusant!  Mais ne vous inquiétez pas, dans cette exposition, vous apprendrez à faire une première analyse du revêtement de façade, des murs de verre et de la menuiserie extérieure. Que se passe-t-il, que pouvez-vous faire pour éviter cela, à quoi devez-vous porter une attention particulière lors de l'entretien quotidien ou lors de la conception du bâtiment? Bienvenue!

12:30 - 14:00 G R A T I S   L U N C H   E N   G R A T I S   B E U R S
14:00 - 15:00 Soft Growing through you way of working
Johnny Trioen - MELIOPUS
The New Face of Hospitality in 2018
Luc De Backer & Frederik Van Bever & Laetitia Vercauteren - SECURITAS
Hard Belgische surrealisme en BIM
Peggy Bovens en Jan Claesen - PB CALC & CONSULT

In België zijn er doorheen de afgelopen decennia zaken in de bouwwereld scheefgegroeid.  Zodanig zelfs dat, als je ze transponeert naar de wereld van de accountancy, het Kafkaiaanse trekken krijgt.  Bij de vervangingsnieuwbouw van AZ St Maarten hebben we dit proberen om te buigen door met een 12 stappenplan te werken.  Onze presentatie legt uit hoe je op deze manier budget en uitvoeringstermijn onder controle krijgt.

Garanties de la qualité de l'entretien de bâtiments; suivi des partenaires avec NEN 2767 comme indicateur
To Simons - CEDUBO
15:00 - 15:30 P A U Z E   E N   G R A T I S   B E U R S
15:30 - 16:30 Soft The New Face of Hospitality in 2018
Luc De Backer & Frederik Van Bever & Laetitia Vercauteren - SECURITAS

Beveiliging en de Onthaalfunctie vergroeien steeds meer met elkaar.  Dat is niet alleen economisch zinvol maar deze synergie is vooral voor de kwaliteit van de dienstverlening een goede ontwikkeling.  Om de best mogelijke bezoeker-ervaring te verzoenen met verhoogde veiligheid, is een slimme combinatie nodig van competente mensen met de meest recente, krachtige technologieën.  Als eerste, biedt Securitas- Welcome! baanbrekende oplossingen aan die nooit eerder op deze manier werden ingezet. In deze praktijkgerichte presentatie lichten we een tip van de sluier op.

Growing through you way of working
Maxime Desmaret - MELIOPUS
Hard Kwaliteitsgaranties in onderhoud van gebouwen; opvolging van onderhoudspartners met NEN 2767 als toetssteen
To Simons - CEDUBO

Onderhoud wordt best gestuurd voornamelijk op output, maw op prestatie. Vandaar ook het belang van objectief meetbare KPI's. We gaan in op bewaking van kwaliteit in onderhoud, het werken met onderhoudsbedrijven en het overeenkomen van KPI's en SLA's. Ook wordt het inzetten van inspecties volgens NEN2767 toegelicht.

Le surréalisme belge et le BIM
Peggy Bovens en Jan Claesen - PB CALC & CONSULT
16:30 - 19:00 G R A T I S   R E C E P T I E   E N   B E U R S

Voorstelling van de sprekers Peggy Bovens
- PB CALC & CONSULT - heeft 25 jaar ervaring in werkvoorbereiding, calculatie en budgetopvolging, in eerste instantie bij diverse aannemers en vanaf 2006 als onafhankelijke met PB calc & consult bvba. In 2008 ontving ze subsidies via het IWT om een rekeningstelsel voor de bouwsector te ontwikkelen, BouwData©. De vervangingsnieuwbouw van AZ Sint-Maarten is het meest recente en grootste project waar de methodiek toegepast wordt.Jan Claesen
- PB CALC & CONSULT - is sinds 2002 technisch directeur van het AZ Sint-Maarten te Mechelen alsook project directeur voor de vervangingsnieuwbouw. Daarvoor was ik in de periode 1992 tot 1995 ontwerpingenieur van industriële koelinstallaties en vervolgens in de periode 1995- – 2002 onderhouds- en project manager bij Procter & Gamble. Bijkomend volgde ik in het academiejaar 2004-2005 de post hogeschool opleiding facility management bij IFMA en werd in 2005 ook bekroond met de student award 2005.Luc De Backer
- SECURITAS WELCOME! - De helft van de loopbaan als Zelfstandig Ondernemer.  Oprichter en Eigenaar van LinCare (Netbuilding), Robotics and Peripherals, Teleportel.  De andere helft van de loopbaan als Senior Manager in Corporate omgeving.  Services Manager & Director, General Manager, Managing Director, Vice President  bij respectievelijk: Digital, Thijssen, Harris Adacom, Gerber Technology.  Thans: Founder, Owner en Managing Director: Teleportel Europe NV.Marcel Laes - CIMPRO - directeur van CimPro. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in industriële automatisering, besturing op afstand en Internet of Things projecten.  Marcel Laes heeft tal van projecten gerealiseerd in de wereld van gebouwautomatisering.  Hij is industrieel ingenieur van opleiding.  In zijn vrije tijd kun je hem aantreffen op de mountainbike of racefiets.


Anton Maes - BRAINMOVE - is een organisatiepsycholoog en expert in veranderingsmanagement en strategische werkplekontwikkeling: het ontwikkelen van werkomgevingen op maat van de gewenste cultuur en strategie van een organisatie. Hij heeft een achtergrond als communicatiespecialist en ontwikkelde de afgelopen jaren werkplekconcepten op maat voor zowel grote ondernemingen als voor de overheid. Hierbij legt hij de focus vooral op het begrijpen en bijsturen van het gedrag van gebruikers. Anton hecht erg veel belang aan een evidence based benadering en dit vertaalt zich in contacten met universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra zoals het CFPB in Delft. Hij is een enthousiast spreker en ervaren lesgever. Sinds 2010 is hij bezieler van het consultancybedrijf brainmove dat reeds talloze grote organisaties heeft begeleid op weg naar een nieuwe werkomgeving gekoppeld aan een andere manier van werken.Gregoir Nieuwenhuyse - COLORPROTECT - is specialist gevelrenovatie, met ColorProtect staat hij mensen uit de vastgoedsector bij om de geschikte oplossing te vinden voor hun verweerde gevels = Een waaier die gaat van kleurrenovatie, herlakken, folieherstel, beschermen van inox tot dieptereiniging van glas.To Simons
- CEDUBOFrederik Van Bever - SECURITAS - occupe la fonction de Sales Director Corporate au sein de Securitas Belgique. Issu du monde de la consultance (Deloitte), il a rejoint Securitas en qualité de directeur Sales & Marketing.Laetitia Vercauteren - SECURITAS WELCOME! - bénéficie d’une large expérience au sein des métiers de services et plus particulièrement en matière de services d’accueil.  Elle occupe au sein de Securitas- Welcome ! la fonction d’Hospitality Development Manager.

 

 

Schrijf in