Kristien Achten – AG Real Estate

“Ons maintenanceverhaal is gebaseerd op een sterk team en flexibel FMIS”

“De organisatie van alle componenten in het DBFMprogramma Scholen van Morgen, zeker de M-component, was een huzarenstuk omdat er nagenoeg geen voorbeelden beschikbaar waren.”