Patrick Sonveaux - NATO

“De Navo, een unieke facilities-ervaring”

“Het is dankzij mijn 70 collega’s dat ik in 2018 de unieke switch van het oude naar het nieuwe gebouw met succes heb kunnen uitvoeren en tegelijk de gemediatiseerde inhuldiging in goede banen heb kunnen leiden.”