Best practices in Facility Management... De beste voorbeelden worden beloond! 

'Best FM Thesis' beloont een student voor de kwaliteit en originaliteit van zijn eindwerk in de Posthogeschoolopleiding FM bij Odisee en de Postgraduaatopleiding FM bij HEPL.

De laureaten worden gekozen door de pedagogische comités van beide opleidingsinstellingen.

De basisfilosofie achter de opzet van de opdracht/het eindwerk: 

"Het is van belang dat de in de opleiding aangegeven modellen, cijfers, systemen, technieken, enz…  door de deelnemers vergeleken worden met en/of toegepast worden in de eigen werksituatie.  Van de deelnemers wordt verwacht een concreet probleem/opportuniteit in de eigen organisatie te analyseren en voorstellen ter verbetering uit te werken. De resultaten worden gebundeld en voorgesteld aan een beoordelingsteam."  
 
De beoordeling is gebaseerd op volgende criteria:

  • Inhoud: diepgang, juistheid, relevantie, conclusies
  • Presentatie: kwaliteit, verslag, voorstelling, opdracht
  • Bijkomend: inventiviteit, creativiteit, meerwaarde voor het vakgebied, opmerkelijke resultaten

Tijdens de feestelijke awardceremonie op 14 oktober 2021 zullen de twee winnaars van 'Best FM thesis 2021' in de bloemetjes gezet worden.