Algemeen | Programma congres | Sprekers | Vakbeurs & exposanten | Inschrijven

FM-Day - Congres en vakbeurs 


FM-Day is een organisatie van IFMA in samenwerking FM-Magazine.

Programma IFMA-Congres 

09:30 - 10:00 ONTVANST  .
. NEDERLANDS FRANS
10:00 - 11:00 Kan FM de circulaire economie boosten?
Anne Lenaerts - NNOF & An Sprenghers - VDAB

FM speelt een sleutelrol bij de diverse aankopen binnen een onderneming. In welke mate kan vanuit deze unieke positie impact gecreëerd worden om zo circulariteit te boosten? Na een korte theoretische benadering van de circulaire economie wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden aangetoond welke invloed FM kan uitoefenen.
Smart buildings for enhanced user experience
Bart Mariman - ISS Facility Services

IoT et Smart buildings sont non seulement rentables, mais peuvent également améliorer l'expérience de l'utilisateur et accroître sa productivité.
. The Battle of the generations vs catering
Bart Matthijs - Compass

Dynamische presentatie met veel videomateriaal ter illustratie van de laatste trends in catering.
Global Context – Global trends – Global food trends
Wat is duurzaam ondernemen in de catering?
Un environnement de travail efficace commence par une bonne isolation acoustique et thermique
Maud Géhu & Tom Nishio - Vinçotte

Souhaitez-vous également créer un environnement de travail plus agréable dans vos bureaux? Présentation concernant l’acoustique du bâtiment, les prestations énergétiques et la durabilité de vos bâtiments.
Un meilleur environnement de travail commence par une bonne isolation acoustique et thermique de vos bâtiments.
  • Le bruit a un très grand impact sur le confort des employés de bureaux. Notre expert Maud Géhu, Contract Manager Noise, vous montrera comment une bonne acoustique du bâtiment peut faire en sorte que l’ensemble des collaborateurs puissent travailler de manière sûre, agréable et donc efficace.
  • Une mauvaise isolation n’a pas seulement un impact sur votre facture énergétique mais peut également être la source d’un environnement de travail désagréable. De plus, la règlementation concernant les économies d’énergie, les audits énergétiques et les normes de durabilité dans les bâtiments a souvent été sujette à modifications ces dernières années. Découvrez toutes les directives et recevez les conseils nécessaires de notre expert Tom Nishio, Contract Manager Energie.
11:00 - 11:30 PAUZE .
11:30 - 12:30 Smart buildings for enhanced user experience
Bart Mariman - ISS Facility Services

IoT en Smart buildings kunnen niet alleen kostenbesparend zijn, maar moeten ook de ervaring van de gebruikers verbeteren en hun productiviteit verhogen
Le FM peut-il booster une économie circulaire?
Anne Lenaerts - NNOF & An Sprenghers - VDAB

La gestion facilitaire joue un rôle clé au niveau des trajets d’achat au sein d’une entreprise. Dans quelle mesure cette position unique peut-elle créer un impact pour renforcer ainsi la circularité ? Une brève précision de l’approche théorique de l’économie circulaire, sera suivie d’exemples pratiques pour démontrer concrètement l’impact que la gestion facilitaire peut générer.
. Een efficiënte werkomgeving begint bij goede akoestische en thermische isolatie
Stephan Claes & Tom Nishio - Vinçotte

Wil je ook een aangenamere werkomgeving creëren in uw kantoren? Presentatie over bouwakoestiek, energieprestaties en duurzaamheid van gebouwen.
Een betere werkomgeving begint bij een goede akoestische en thermische isolatie van uw gebouwen.
  • Lawaai heeft een zeer grote impact op het comfort van kantoormedewerkers. Leer van onze expert Stephan Claes, Activity Manager Noise hoe een goede bouwakoestiek ervoor kan zorgen dat alle medewerkers veilig, aangenaam en dus efficiënt kunnen werken.
  • Een slechte isolatie heeft niet alleen impact op uw energierekening maar kan ook voor een onaangename werkomgeving zorgen. Bovendien is de wetgeving rond energiebesparing, energieaudit en duurzaamheidsnormen in gebouwen de laatste jaren vaak gewijzigd. Ontdek alle richtlijnen en krijg van onze expert Tom Nishio, Contract Manager Energie de nodige tips
The Battle of the generations vs catering
Bart Matthijs - Compass

Présentation dynamique à l'aide d'un nombre important de vidéos afin d'illustrer les dernières tendances en catering.
Contexte global - Tendances globales
12:30 - 14:00  LUNCH EN GRATIS VAKBEURS .
14:00 - 15:00 Het nieuwe leidinggeven: ingrediënt voor een geslaagde werkomgeving.
Anton Maes - Brainmove

Onze organisaties zijn in volle evolutie. Meerdere dagen per week thuiswerken wordt de norm en de werkomgeving wordt steeds meer gericht op interactie en projectwerking. Processen worden geautomatiseerd en onze kenniswerkers gebruiken de digitale werkplek om van op afstand samen te werken. HNW en Agile zijn stilaan ingeburgerd. De leidinggevenden worden gedwongen om hun  leiderschapsstijl in vraag te stellen en dikwijls bij te sturen. Ze worden coaches ipv managers.Tijdens deze interactieve sessie ontdekt u de impact van deze evolutie op het leidinggeven in de organisatie. We gaan aan de slag met het vernieuwde werkplekspel gericht op leidinggeven in de activiteitsgebonden werkomgeving. We gaan in kleine groepjes in discussie rond concrete cases en verkrijgen inzicht in hoe we de leidinggevenden kunnen betrekken in een veranderingstraject.
Circularité dans les bâtiments intelligents: à quel point ce cercle est-il rond maintenant? Et intelligent en plus?
Tom De Fruytier - Signify

La nécessité de construire une économie circulaire nous oblige à quitter la zone de confort et à remettre en question de nombreux faits évidents. Mais cela crée également de nouvelles opportunités et même des situations gagnant-gagnant. Comment, par exemple, …en tant que Service assure-t-il que nous traitons de manière plus durable les matières premières et les matériaux? Et y a-t-il des avantages financiers?
En même temps, nous découvrons les possibilités offertes par les bâtiments intelligents. La technologie en rapide évolution nous permet réellement de rendre les bâtiments plus durables, plus efficaces et plus attractifs. Ici nous sentons un champ de tension. Les matériaux doivent durer beaucoup plus longtemps et pourtant, une génération de technologie meilleure et plus efficace - et à la vitesse de la lumière - est toujours présente. Pourtant, cela ne doit pas nécessairement être une contradiction: la technologie des bâtiments intelligents peut embrasser la circulaire et la renforcer.
Sur la base d'études de cas pratiques, les dernières technologies du secteur de l'éclairage permettent de rendre les installations de bâtiment plus intelligentes et plus durables.
. Hard Maintenance led FM
Sven Daelemans - CBRE

Tijdens deze sessie zal CBRE haar visie geven over en haar ervaringen delen met betrekking tot de trends in hard maintenance led FM. Wat komt er op ons af? Hoe kunnen we hier duurzaam mee omgaan en welke rol speelt FM vandaag en wat zal haar rol zijn in de nabije toekomst?
Scan & maintain the future !
An Meersman - DCA

La technologie de scan 3D  a connu une evolution considérable ces dernières années dans le domaine du logiciel et du matériel. La prise de conscience du potentiel énorme commence a pénétrer dans les différents secteurs; des secteurs comme: le secteur de la construction,  le secteur de l’automobile, le secteur médical, le secteur public, la conservation des monuments…
Cette technique n'en est qu'à ses débuts et son avenir est prometteur. Tout le monde qui entre en contact avec cette technique innovante se rend compte de l’énorme potentiel que cela représente pour son marché.

Virtualisation des bâtiments et autres objets: scan and maintain the future!
• Intro: secteurs et références
• Scan: PC, l’intégration en VR & AR (virtual Reality et augmented reality)
• Scan: la technologie
• Quels sont les avantages de la technologie de scan 3D
• Scanning et le futur

15:00 - 15:30 PAUZE .
15:30 - 16:30 Circulariteit in Smart buildings: hoe rond is nu die cirkel? En hoe slim?
Tom De Fruytier - Sygnify

De noodzaak om een Circulaire Economie uit bouwen dwingt ons om de comfortzone te verlaten en veel evidenties in vraag te stellen. Maar dat leidt ook tot nieuwe opportuniteiten en zelfs win-winsituaties. Hoe zorgt bijvoorbeeld ...as a Service ervoor dat we duurzamer met grondstoffen en materialen omgaan? En zijn er financiële voordelen?
Terzelfdertijd ontdekken we de mogelijkheden van Smart Buildings - de snel evoluerende technologie stelt ons écht in staat stelt om gebouwen duurzamer, efficiënter en aantrekkelijker te maken. Hier voelen we een spanningsveld. Materialen moeten veel langer meegaan en toch staat er steevast – en met de snelheid van het licht – een betere en efficiëntere generatie van technologie klaar. Toch hoeft dit geen tegenstrijdigheid te zijn: Smart Building-technologie kan de Circulariteit omarmen en net versterken.
Vanuit gerichte praktijkcases wordt er inzicht gegeven in de nieuwste technologieën uit de verlichtingssector die het faciliteren van gebouwen slimmer én  duurzamer kunnen maken.
Le nouveau management: ingrédient pour un environnement de travail réussi.
Anton Maes - Brainmove

Nos organisations sont en pleine évolution.  Le travail à domicile plusieurs jours par semaine devient la norme et l'environnement de travail est de plus en plus axé sur l'interaction et la gestion de projet.  Les processus sont automatisés et nos travailleurs de la connaissance utilisent le lieu de travail numérique pour travailler à distance. HNW et Agile s'intègrent progressivement. Les dirigeants se voient obligés de remettre en question leur style de leadership et de se réorienter.  Ils deviennent des entraîneurs au lieu de dirigeants.

Au cours de cette session interactive, vous découvrirez l'impact de cette évolution sur le leadership dans l'organisation.  Nous commencerons avec le nouveau Workplace Game© pour les dirigeants et axé sur l'environnement de travail lié à l'activité.  Nous formerons des petits groupes pour discuter de cas concrets et comprendre comment impliquer les gestionnaires dans un processus de changement.
. Scan & maintain the future!
An Meersman - DCA

De techniek van 3D laserscanning heeft de laatste jaren een enorme vlucht gemaakt, zowel op hardware als of op software vlak. Het besef van het enorme potentieel begint in heel wat sectoren door te dringen. Sectoren zoals daar zijn : de bouw, de medische sector, retail, automotive industrie, publieke sector, enz… Deze techniek staat nog maar aan het begin van haar doorbraak, maar haar toekomst ziet er meer dan rooskleurig uit. Elkeen die in aanraking komt met 3D laserscanning beseft welk enorm potentieel dit voor hun markt inhoud:

Scan & maintain the future !
• Intro : sectoren en referenties
• Scannen op PC, maar ook in VR en Ar (Virtual Reality en Augmented Reality)
• Scanning : how it works ? praktisch en technisch
• De voordelen, maar ook de nadelen om alles in te scannen (transport, tijdswinst, gdpr, ...)
• Hoe gaan we in de toekomst nog optimaler communiceren in virtueel ruimte?

Hard Maintenance led FM
Leila Badir & Jean-Marc Monrose - CBRE

Au cours de cette session, CBRE partagera sa vision et ses expériences relatives aux tendances en matière de 'hard maintenance led FM'. A quoi s'attendre? Savoir comment gérer cela de manière durable et quel rôle joue le FM aujourd'hui et quel sera son rôle dans un avenir proche? 
16:30 - 18:00 RECEPTIE, VAKBEURS EN NETWERKING

 

Exposanten op de vakbeurs

Exposeren op de FM-beurs? 
Neem contact op met filip.cossement@fcomedia.be, +32 (0)56 77 13 10