DOSSIER CORONA VIRUS - interessante linken

Deze FAQ wordt constant bijgewerkt aan de hand van vragen die van het terrein worden gesteld. Deze versie is geactualiseerd op 16.03.2020. Onderaan ook interessante linken over de situatie.

INHOUD:

  • In welke gevallen is er sprake van overmacht?
  • In welke gevallen is er sprake van economische redenen?
  • Wat als er sprake is van economische redenen én van overmacht (gelijktijdig of na elkaar)?
  • Ik heb als werkgever nog nooit tijdelijke werkloosheid ingevoerd?
  • Specifieke tewerkstellingssituaties?
  • De procedurevoorwaarden om tijdelijk werkloos te worden gesteld, kan daarvan worden afgeweken?

www.rva.be