•  

IFMA Belgium is dé professionele beroepsvereniging die meer dan 6000 professionals bereikt, actief in de wereld van Facility Management en Facilitaire Dienstverlening. IFMA Belgium is één van de 134 Chapters van IFMA International dat wereldwijd meer dan 24.000 leden over 105 landen verenigt.  Onder het motto ‘Learn, Connect, Advance’ wil de beroepsvereniging fungeren als kenniscentrum voor haar leden en toekomstige leden. Daarenboven wil IFMA Belgium de FM-professional tot een hoger niveau tillen, binnen de onderneming en in de facilitaire wereld.  

MISSIE EN VISIE
IFMA Belgium wil fungeren als kenniscentrum voor haar leden en toekomstige leden.  Deze 'knowledge based' filosofie wordt gedeeld via een actief netwerkplatform.  Daarenboven wil de vereniging de FM professional tot een hoger niveau tillen, binnen de onderneming en in de facilitaire wereld.  IFMA wil een vooraanstaande positie innemen in het FM-landschap en erkend worden als een inhoudelijk sterke kwaliteitsfederatie, met een uitstekende reputatie en een krachtig netwerk.  Hiertoe genereert IFMA Belgium kennis door middel van werkgroepen en projecten, draagt ze kennis over door middel van opleidingen en content-evenementen, en voedt ze kennis door middel van netwerkevenementen en de verdere uitbouw van internationale contacten en samenwerking.

FACILITY MANAGEMENT
Facility Management omvat alle activiteiten die er toe bijdragen dat de werk- en leefwereld binnen de context van het beheer van gebouwen voor alle medewerkers optimaal verlopen.  Het betreft onder meer activiteiten zoals vastgoed- en contractbeheer, werkplekinvulling, onthaal, audio-visuele, verhuizingen, ondersteuning, industrieel onderhoud en schoonmaak, catering, veiligheid en mobiliteit, ICT, energiemanagement, afvalbeheer en zo veel meer,... en dit voor zowel privé ondernemingen als voor de overheid, de non-profit en de zorgsector.

TOPEVENEMENTEN
IFMA Belgium organiseert naast opleidingen ook jaarlijks tal van activiteiten die aan het specifieke verwachtingspatroon van haar leden beantwoorden, zoals:
    · Congressen voor FM
    · Facility Awards
    · Eindejaarsevent

De kwaliteit van de werkzaamheden van IFMA Belgium staan onder nauw toezicht van het Dagelijks Bestuur en een Raad van Bestuur waardoor een doorgedreven wisselwerking met de actieve leden ontstaat. Deze werkzaamheden zijn enkel realiseerbaar dankzij de goodwill en bijdrage van de Corporate Partners.  Wij kijken nu al uit om jou op één van onze volgende bijeenkomsten te mogen verwelkomen!